5 Kasım 2016 Cumartesi

08.30-09.15

DBBHL’ye giriş ve genel kavramlar
DBBHL, prognoz ve birinci basamak tedavisi

Dr. Burhan Ferhanoğlu

10:30-11:15

Double-hit lenfoma ve çift ekspressör lenfoma açıklaması ve tedavisi
Nüks/tedaviye yanıt vermeyen DBBHL’nin tedavisi

Dr. Burhan Ferhanoğlu

13:30-14:15

Agresif lenfomada MSS profilaksisi

Dr. İbrahim Barışta

14:30-15.15

DLBCL tanılı yaşlı hastaların tedavisi

Dr. İbrahim Barışta

15:30-16:15

Olgu tabanlı tartışma

Dr. İbrahim Barışta